Brožura představující program EU Kreativní Evropa 2021–2027

Publikováno 15. 7. 2021

Evropská komise vydala brožuru představující nové období programu Kreativní Evropa 2021–2027.

V publikaci najdete základní charakteristiku programu MEDIA, Kultura i Mezioborové části včetně informací o jednotlivých výzvách i rozpočtu.