Books and Social Media: How the Digital Age is Shaping the Printed Word

Publikováno 8. 9. 2022

Sociální sítě a digitální technologie mění co a jak čteme. Publikace zkoumá místa setkávání spisovatelů a čtenářů, ve kterých společně objevují a vytvářejí nová beletristická díla.

Nové možnosti rozšiřují hranice toho, co tradičně považujeme za knihu. Miriam Johnson ve své publikaci sleduje platformy, které dávají vzniknout novému typu autorů a autorek, kteří se rozhodli sdílet svá díla přímo se zainteresovanými čtenáři.

Více informací zde.