Arts Management Quarterly: Arts Management and Health

Publikováno 24. 11. 2021

Umění, kultura a zdraví se potkávají na mnoha úrovních, nejen v období pandemie. Aktuální (137.) číslo Arts Management Quarterly (AMQ) se věnuje právě momentům, kdy se kultura, umění a zdraví setkávají a jejich významu pro arts management.

„Stay safe and healthy“ či „chraňte sebe a své zdraví“ jsou důležité fráze dnešní doby. Téma zdraví se v  uměleckých a kulturních institucích postupně dostává popředí. Zdraví si do světa umění našlo ještě jinou cestu. Návštěvy muzeí předepsané lékařem*kou již nejsou zcela neobvyklé, art terapie se staly uznávanými metodami pro léčbu Alzheimerovy choroby, apod.  Zaměstnanci*kyně kulturního sektoru se ve svém prostředí musí cítit dobře, čemuž samozřejmě předchází jejich zdraví, duševní i fyzické. Aktuální číslo AMQ se zdraví v kulturním sektoru věnuje na mnoha úrovních.

Celé číslo ke stažení zde.