Analýza opatření zavedených na podporu kulturních průmyslů

Publikováno 17. 9. 2020

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila analýzu opatření zavedených na podporu kreativních a kulturních průmyslů zasažených pandemií covid-19.

Studie identifikuje ekonomický a společenský přínos kulturních a kreativních průmyslů, jež byly výrazně zasaženy opatřeními zavedenými v důsledku pandemie covid-19. Ukazuje, nakolik plošná opatření nevyhovují specifikům kulturního sektoru a jaké krátkodobé i dlouhodobé strategie naopak přispívají k jeho udržitelnému rozvoji.

Celý text studie je ke stažení zde.