Adéla Mikšová: Vydávání a podpora nekomerční literatury v České republice

Publikováno 8. 9. 2021

Magisterská diplomová práce (Masarykova univerzita, 2020) pojednává o možnostech subvencování vydavatelské činnosti nekomerční odborné a umělecké literatury v České republice. Zkoumá dostupné možnosti dotací – od nejznámějších jako jsou prostředky Ministerstva kultury po ty méně známé.

Také zkoumá prostřednictvím analýzy vybraných dotačních programů, zda je podpora nekomerční literatury v České republice dostačující. Úvodem je představen vývoj knižního trhu po roce 1989, jeho transformace a struktura. Dále práce blíže zkoumá možnosti subvencí vydavatelské činnosti a představuje konkrétní dotační programy. V diplomové práci bylo využito dotazníkové šetření mezi českými vydavateli za účelem zodpovědět, zda je současný systém podpory dostačující.

Práce si klade za cíl podrobně zmapovat problematiku vydávání nekomerční odborné a umělecké literatury a časopisů po roce 1989. Je všeobecně známo, že v malé zemi, jakou je Česká republika, nelze vydávat odborné a umělecky zaměřené publikace komerčně, aniž by vydavatel utrpěl výraznou finanční ztrátu. Za tímto účelem po roce 1989 postupně vznikl systém státních grantů a podpor. V současnosti patří mezi nejznámější způsoby podpory dotační řízení Ministerstva kultury České republiky spolu se Státním fondem kultury ČR. Další možnosti subvencí spadají do kompetence krajů a obcí. Vedle toho existuje i řada dalších možností, jak vydávání nekomerční literatury financovat z domácích, evropských i zahraničních zdrojů, které nejsou vždy dostatečně známy a využívány. Práce komplexně zmapuje celou problematiku a na základě analýzy odpoví na následující otázky: Do jaké míry současný systém podpory vydávání knih funkční a plní svůj účel? Jaké jsou jeho přednosti a slabá místa? Co by se dalo vylepšit a z čeho inspirovat v zahraničí? Jaké je dnes postavení vydavatelů odborné a nekomerční umělecké literatury na monopolizujícím se knižním trhu? Má publikování malonákladové odborné literatury budoucnost, nebo se postupně přesune na internet? Opírat se bude nejen o dostupné zdroje, ale i o výzkum mezi předními vydavateli a osobnostmi knižní kultury.

K dispozici ke stažení zde.