Accomplishing Cultural Policy in Europe

Publikováno 26. 1. 2023

Accomplishing Cultural Policy in Europe: Financing, Governance and Responsiveness analyzuje činnosti, které přispívají ke kulturní politice v Evropě. Od politiky a správy na národní a lokální úrovni, přes uměleckou a kulturní produkci, až po institucionální vedení.

Umění a kultura ovlivňují kvalitu života jednotlivců i společnosti. Státy, regiony a obce si stále více uvědomují tento zásadní význam. To vedlo ke zvýšenému zájmu o kulturní politiku, která se obvykle zaměřuje na politický proces a politické dopady. Publikace přibližuje tvorbu kulturní politiky, zahrnuje rozsáhlou škálu činností, které jsou všechny součástí nepřetržitého procesu tvorby dotované z veřejných prostředků pro sociální a estetické účely.

Vydalo nakladatelství Routledge v roce 2022.

Více informací zde.