UCAM Refresh Week 2019

Projekt se zaměřuje na společné překážky, kterým partneři čelí: jak lépe integrovat kulturní dědictví do místní komunity a jak zapojit jiné segmenty publika do jeho prozkoumávání v rámci evropského kontextu. V rámci REFRESH Heritage se uskuteční série sedmidenních akcí, které svedou dohromady mladé umělce ze Slovenska, Itálie, Rumunska a Španělska. Za využití vzájemné inspirace bude spoluvytvořen nový kulturní obsah za účelem zviditelnění míst kulturního dědictví a zvýšení jejich atraktivity pro nové i stávající publikum. Neobjevená místa budou propagována jako místa inovace, kreativity, neobvyklých událostí a jako prostor pro nové příležitosti ke kreativitě a vzdělávání pro mladé umělce.

V průběhu 21 měsíců bude uspořádáno osm Refreshing Heritage Weeks, do kterých se zapojí 48 mladých umělců, přičemž vytvoří osm nových uměleckých děl. Zhruba 560 diváků se zapojí do tvorby nového kulturního obsahu a přinejmenším 1 600 se jich zapojí nepřímo skrze další akce. Bude vytvořena a podporována komunita mladých umělců ze čtyř zapojených zemí.