TONAK, Worth Project

Cíli projektu jsou: podpora kreativity, designu a nových technologií (včetně informačních, komunikačních a digitálních) v malých a středních podnicích a podpora mezinárodní spolupráce mezi malými a středními podniky z oblasti kreativního průmyslu – design a tvůrčí profese. Projekt podpořil konkurenceschopnost zboží spotřebního průmyslu, jako jsou textil, obuv, kůže a kožené výrobky, doplňky a další módní produkty, dále také nábytek a domácí dekorace. Pilotní projekt bude zaměřen na podporu spolupráce mezi designéry a MSP, pro které je takováto spolupráce často finančně příliš náročná. Na druhé straně umožní designérům seznámit se s technickým know-how výrobních procesů. Projekt přispěje k lepší spolupráci v rámci EU i účastnických zemí COSME, umožní inovaci výrobních podniků, výměnu dovedností a kompetencí i tvorbu přidané hodnoty výrobků. Projekt podpořil mimo jiné i spolupráci českého podniku vyrábějícího klobouky – TONAK, a. s., a britské designérky Faye Toogoodové.