WCLIN

Where the City Loses Its Name (WCLIN) je projekt se záměrem posílit „komunity paměti“ v Evropě na základě nápadu navrácení nehmotného kulturního dědictví neformálního města a jeho aktivace v současnosti. Skrze sérii aktivit kolektivního výzkumu, dokumentace, experimentů, tvorby a šíření výsledků se projekt zaměří na konstrukci znalostí a postupů institucí při zvažování problémů měst a na způsoby vhledů do neformálních sídel, do chudinských čtvrtí. Do projektu jsou zapojeni tři partneři z Rumunska, Portugalska a Španělska a další místní a mezinárodní účastníci, kteří mají jak odlišné, tak doplňkové cíle, postupy a metodologie a kteří respektují partnery a spojují se s nimi za účelem navrácení nehmotného kulturního dědictví neformálních měst z míst, na kterých působí.