Viva Tramontana

Za účelem převedení projektů Tramontana do nástroje pro udržování znalostí je potřeba transformovat sbírky lidové slovesnosti do hmatatelných aktivit a ty šířit, bez zkreslování jejich původního významu. Partneři projektu pracovali s ústním kulturním dědictvím a mají v úmyslu tuto sbírku převést do workshopů, dokumentárních filmů, videí na YouTube a rozhlasových pořadů k posílení identity Evropanů, a tím jim umožnit samostatně předávat tyto vzpomínky. Témata vybraná k šíření jsou považována za reprezentativní vzorek lidské aktivity, a to i v globalizované společnosti: zábava pomocí tance, práce/zaměstnání, společenské závazky a spolupráce, krajiny s chovnými zvířaty, kult Panny Marie a další. Všechny přetíná ústní vyjádření a jazyk: jazyk intimní, jazyk komunity, jazyk zvnitřku i zvnějšku (proxemika v rozšířené semiologii jako vzdálenost mezi já a vnějším sociálním prostorem). Tato témata znovu vytváří propojení a přimějí nás jeden druhého přijmout. Projekt vytváří pocit otevřenosti, zatímco inovativní prvky probuzeného mezinárodního uvědomění zajistí, že bude tento odkaz distribuován skrze projekty mobility a výtvory minulých prací projektů Tramontana I a II.