Conference Cultural Opposition – Underground and Music, Budapest, 2018

UM-SCENE vrhne nové světlo na kreativní a promyšlenou hudební tvorbu, vytvořenou nedemokratickými režimy ve druhé polovině 20. století v Evropě. Projekt má základ v minulém projektu financovaném programem Evropa pro občany (Europe for Citizens), který přinesl spolupráci mezi rozdílnými, avšak podobně smýšlejícími organizacemi. Projekt všem zapojeným a mnohým dalším po celé Evropě ukázal bohatou, inovativní hudbu tvořenou v nepříznivých podmínkách, v zemích, kde kontrola státem a nedostatek osobní svobody byly rysem každého dne.

Hlavním záměrem UM-SCENE je vybudovat rozsáhlou online databázi související experimentální hudby v zemích s diktátorskými režimy (zejména, ale ne pouze) ve střední a východní Evropě ve druhé polovině 20. století a s její pomocí pracovat na uvědomění si jejího odkazu a důležitosti pro současnou evropskou hudební scénu. Zaměří se na základní evropské hodnoty, jako je svoboda projevu a pohybu (lidí, ale i nápadů/uměleckých děl), v době, kdy téměř polovina EU a evropského kontinentu byla těmto reáliím vzdálena. Ty bude propagovat připomínáním a také dá prostor společným historickým zkušenostem, a to skrze přezkoumání důležitých uměleckých a kulturních odkazů. Zaměří se dále na spolupráci mezi různými druhy kulturních organizací a jednotlivců napříč Evropou, s cílem objevovat, dokumentovat, rozšiřovat, interpretovat a zvýraznit důležitost a výjimečnost nedoceněných aspektů evropského kulturního dědictví, zatímco bude budovat dialog mezi tímto odkazem a současnými umělci a sociálními aspekty, které posílí novou tvorbu a reflexi.