The Faces Behind the Nose

Projekt Tváře za nosy propagace klaunů v nemocnicích jako zavedeného žánru performativního umění se zaměřuje na vazby mezi performativním uměním, zdravotnictvím a rozvojem. Clowndoctors ztělesňují sociální rozměr performativního umění, kdy samotné představení proměňují v terapeutický a regenerační zážitek a nejen v okamžik odpočinku a uvolnění. Pomocí humoru, interaktivní hry a sociálně vzdělávacího divadla se nemocniční klaunství výrazně podílí na zlepšování prostředí ve zdravotnictví. Představení nemocničních klaunů poskytují tolik potřebnou psycho-sociální podporu pro své publikum, pomáhají se vzchopit zranitelným skupinám a bojují proti stereotypům u lidí s postižením. Projekt seznamuje a prohlubuje povědomí o práci klaunů v nemocnicích široké veřejnosti v Evropě i mimo ni. Zaměření na vzdělávání a výměnu umělců a metodik uměleckých aktivit v nemocnicích podporuje oběh vystupujících umělců a tvorbu a dodává jejich kariérám mezinárodní rozměr. Projekt zahrnuje přenos know-how a realizaci nových formátů s cílem oslovení nového publika (v jiných zeměpisných šířkách a/nebo z jiných kulturních a sociálních skupin). Jádrem věci je podpora kvalitního života nemocných a hospitalizovaných osob, umožňujíc všem využít a účastnit se kulturních podnětů. Vícejazyčnost a rozmanitost uměleckého vyjádření podpoří mezikulturní dialog, sociální soudružnost a umožní propojení konvenčního umění a performativního umění v nemocnicích.