Trust Me, I´m an Artist

Cílem projektu je prozkoumat, jaké přístupy mohou umělci a kulturní instituce zvolit ve vztahu k biotechnologiím a biomedicíně, aby se více inovovala umělecká tvorba, způsoby prezentace uměleckých děl a rozvíjela nová evropská publika. Umělci, instituce a veřejnost by v rámci projektu měli nabýt předpokladů potřebných k porozumění etickým problémům, které vyvstávají při tvorbě a vystavování děl s přesahem do biotechnologie a biomedicíny. Navíc, zúčastněné subjekty z oblasti vědy a technologií získají nové etické rámce pro úspěšnou spolupráci s aktéry kulturních a kreativních odvětví. Posílení důvěry zástupců odborů otevře umělcům a kreativním organizacím příležitosti pro nové spolupráce napříč Evropou i celým světem. Umělci často inklinují k práci odehrávající se v prvních liniích nových inovací a posouvají hranice možného dále; přitom však řeší i etické a filozofické výzvy týkající se nových technologií, jež rezonují celou společností. Právě tento projekt má potenciál přenést je do popředí současného výzkumu. Jeho výstupy povedou k novým způsobům reflexe toho jak se umění, biotechnologie a biomedicína mohou křížit a doplňovat a spojí dohromady odlišné aktéry a publika, čímž dají vzniknout novým metodikám práce v umění, vědě a technologii. Projekt v sobě zahrnuje sérii praktických a otevřených workshopů; rozsáhlou řadu událostí performativního rázu (před živým publikem), kde vybraný umělec představí eticky komplexní dílo etické radě (v souladu se zvyklostmi hostitelské země); hlavní sympozium; putovní výstavu; řadu publikací; web; a formát pro distribuci do dalších kulturních institucí, uměleckým skupinám, komunitám, studentům a jednotlivcům a dalším posouvat dialog vytvářením vlastních DIY akcí “Věř mi, já jsem umělec”, čímž projekt zanechá odkaz toho, co se naučíme.