ThinkFilM

ThinkFilM je projekt iniciativy mládeže organizovaný neformální skupinou NaFilM, kterou založili a nadále tvoří studenti magisterského programu Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Cílem projektu je zmapovat dosavad užívané postupy při filmovém vzdělávání mládeže a veřejné prezentaci kinematografického dědictví a následně nabyté poznatky využít pro nalezení inovativních postupů, které by zavedenou praxi zkvalitnily. Zásadním přínosem každého z projektových partnerů je vypracování vlastního filmověvzdělávacího projektu pro mládež, který bude odpovídat potřebám dané země (např. výstava, výukový program, výukový materiál). Na tuto práci následně naváže společný výstup projektu – koncepce českého filmového muzea, která by měla zastat pozici instituce, jež bude poskytovat neformální filmové vzdělávání a veřejně prezentovat filmové národní kulturní dědictví v České republice.