Createx

Evropský textilní průmysl se vždy horlivě snažil uchovat reprezentativní vzorky textilní produkce minulosti, ať už pro kreativní nebo vzdělávací účely. Mnoho sbírek starožitných a exotických látek, uchovaných v muzeích, se do nich dostalo ze soukromých sbírek obchodníků s textilem nebo průmyslových institucí a škol. V posledních několika desetiletích způsobila ekonomická krize, které zasáhla evropský sektor textilního průmyslu, ztrátu mnoha archivů textilií. Hlavním cílem projektu je propagovat textilní dědictví jako zdroj inspirace pro moderní uměleckou tvorbu a podpořit nové marketingové a komunikační strategie zaměřené na kvalitu, kreativitu, kulturní přidanou hodnotu a marketing kulturního dědictví. Předpokládané výsledky projektu jsou následující: lepší porozumění roli, kterou má textilní kulturní dědictví pro uměleckou tvorbu mladých designérů a umělců; vznik nových odborných dovedností, nápadů a vztahů mezi mladými designéry a umělci jako výsledek opětovného využití textilního dědictví a kreativních rezidenčních programů; nabídka nových produktů/služeb, inspirovaných textilním kulturním dědictvím, a případné
otevření nových obchodních možností pro mladé designéry a umělce; posílení využití kultury a kreativity k lepšímu zachování, prezentaci a interpretaci textilního kulturního dědictví.