Projekt do České republiky promítá ideu evropanství a jednotné Evropy v nejširším smyslu. Přispívá ke kultivaci veřejné diskuze a komunikaci principů, na nichž vyrůstá naše kultura. V jeho průběhu bylo publikováno devět próz z pera devíti oceňovaných evropských spisovatelů: Immanuela Mifsuda (MT), Judith Hermannové (DE), Ivany Dobrakovové (SK), Datha Turašviliho (GE), Alexandry Salmely (FI), Veroniky Šikulové (SK), Jasmina B. Freliha (SI), Christopha Van Gerreweye (BE) a Cristiana Crusata (ES).