Store the Future

Evropské archivní dědictví má neprobádané aspekty, které potenciálně obsahují nové formy komunikace, konkrétně ty, které se týkají světa umění. Čím dál častěji přistupují umělci při tvorbě představení k „nevydaným“ biografickým a historickým materiálům. Vybudujeme základ profilu „nového“ odborníka na základě toho, co nedělat, když přistupujeme k dokumentům jako ke kulturnímu dědictví, složeným ze svědectví jednotlivců v historickém kontextu. Celkovým cílem je předat budoucím generacím, a segmentům veřejnosti, které jsou těžko dosažitelné, kulturní dědictví opatrované organizacemi, které pracují na konzervaci a zlepšení osobních příběhů pomocí progresivní tvorby a distribuce nových originálních uměleckých děl. Projekt má dva specifické cíle: povzbudit spolupráci mezi organizacemi, které uchovávají nehmotné kulturní dědictví ve formě osobních příběhů, a kreativním sektorem pomocí vývoje interdisciplinárních odborných dovedností a inovativních operačních modelů a podporovat produkci a distribuci vícejazyčných kreativních děl inspirovaných kulturním dědictvím, vycházejících z vlastního vyprávění lidí, kteří zažili historická období a důležité události společné evropské historie a jejích hodnot. Důraz na vyprávění pracující s lidmi a využití současných uměleckých idiomů přispěje k maximalizaci šíření kulturního dědictví širokému spektru veřejnosti.