Sousedé se stávají přáteli

Projekt podpořil spolupráci mladých lidí v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji a v Horních Francích. Byly realizovány nejrůznější workshopy, přeshraniční festivaly v oblasti filmu a hudby a tematicky zaměřené projektové dny. Pro pracovníky s mládeží se uskutečnily kontaktní semináře, hospitace a odborná setkání. Projekt podpořil 43 organizací z obou stran hranice. Setkání se zúčastnilo téměř 300 mladých lidí. V rámci projektu vznikla příručka pro česko-německá setkání mládeže. Na české straně proběhlo školení podpůrného týmu a kontaktní seminář Společně bez hranic (září 2012). Mladí lidé se přímo zapojili do Bambiriády (květen 2012 a květen 2013) a česko-německé divadelní dílny (říjen 2013).