Someone from Home

Projekt Someone from Home je ze všeho nejvíce vyšetřováním. Vytváří prostor, ve kterém si mohou všechny generace vyměňovat své ideje a učit se od pamětníků, kteří si pamatují konkrétní historické a kulturní momenty, čímž umožní se vzpomínkami pracovat, pochopit je a naučit se tradiční formy pohybu. Zároveň je důležité pochopit sociální materii, ve které byly vetkány tradiční taneční události, stejně jako i skutečnost, jak se novinky, znalosti a dovednosti šíří mezi skupinami v současné době. Projekt chce vyprodukovat nové verze tanečních událostí minulosti, které byly místem výměny a spojování a které byly zásadní pro formování rodinných struktur. V předstihu budou vyslechnuti svědci ohledně svých příběhů a vzpomínek. Tyto rozhovory budou natočeny a vytvoří základ dokumentárního materiálu, který bude k dispozici samostatně nebo v rámci performativního aspektu projektu. Evropské tradiční kultury jsou primárně zkoumány z pohledu konzervatismu a pod paradigmatem nacionalistického významu. Jak je ale můžeme číst jinak? Jaké plní funkce? Jak mohou být interpretovány a aktualizovány a mění se odpověď na tuto otázku, když je položena ve vztahu k ostatním formám tradiční kultury? Je možné číst kodifikované funkce tradičního umění a pohybového vyjádření? Gesta, jež se předávala z generace na generaci, jsou občas viditelná jen pokud jsou vytržena z kontextu – důkazem je dunajská švábská kultura po konci druhé světové války. Když je konfrontována s ostatními zvyky a kulturním vyjádřením, stejně jako s nostalgií po ztrátě domova a kulturních kořenů, její významy jsou čitelné jinými způsoby.