Singing Songs

Mladí lidé z České republiky s uměleckými a sociálními zájmy přijeli na dva týdny za svými vrstevníky do Slovinska, aby zažili radost z kreativního procesu, v němž získali vědomosti z oblasti orálního kulturního dědictví a zkušenosti z oblasti scénografie a umění aplikovaného v sociálním životě. Použili site-specific metodu, připravili prostředí, situace a instalace jako metafory a sebevyjádření konkrétních písní a příběhů, jenž si vybrali. Účastníci tvořili landartové objekty, světelné instalace a objekty zejména z přírodních materiálů. Nápady mladí lidé konzultovali s profesionálním scénografem, dodali tak projektu profesionální rozměr. Projekt je založen na úzké spolupráci s obyvateli a na aktivním zapojení diváků do instalací. Během aktivit navštívili okolní vesnice, aby se poznali s místními lidmi, dali jim o projektu vědět a mohli s nimi sdílet orální dědictví (storytelling večery, večeře se sousedy, zpívající večer).