Shared Cities (foto Mónica Grützmann)

Shared Cities: Creative Momentum sdružuje středoevropskou skupinu kulturních aktérů, kteří se zajímají o sdílení, cirkulaci a výměnu dobré praxe v autonomní, otevřené a přesahové architektuře a urbanismu. Cílem projektu je vyvolat kreativitu a propojit urbanisty a další aktéry ve střední Evropě a poskytnout inspiraci dalším komunitám v Evropě i mimo ni.