Cílem projektu Roundabout Europe je profesionalizace umění v evropském veřejném prostoru tak, aby se z něj stalo respektované odvětví, jež poskytne uměleckým skupinám možnost kariérního růstu, přístup k novému publiku a přístup na trh. Umění ve veřejném prostoru je přirozeně tím nejotevřenějším a nejpřístupnějším uměleckým odvětvím a je oceňováno širokým a rozmanitým publikem. Projekt se zaměřuje na nové umělecké skupiny, které se chtějí zabývat tímto druhem umění, nebo se rozhodují, kam dále pokračovat ve svém uměleckém vývoji. Vybraní umělci jsou lídry a předními představiteli svých komunit. Festivaly jsou výbornými příklady organizací, jež jsou v přímém kontaktu se svými komunitami a jež se zaměřují na inovace a vytváření příležitostí pro nové formy umělecké tvorby. Pro projekt je klíčový pohyb uměleckých skupin po Evropě, protože ten vytváří mezikulturní konfrontaci a dialog, který nutí umělce pracovat spolu na vytváření bohaté evropské kulturní identity. Je velmi důležité, aby se umělci při své tvorbě setkávali s různými uměleckými disciplínami, publiky a kulturami tak, aby byla jejich tvorba oceňována po celé Evropě.

Cíle:

  • profesionalizace umělců zejména v oblastech, se kterými se v rámci svého vzdělávání dosud neseznámili,
  • zvýšení umělecké kvality umění ve veřejném prostoru,
  • interakce mezi umělci a festivaly tak, aby porozuměli vzájemným potřebám.

Projekt nemíří pouze jedním směrem, ale plní tyto cíle pomocí série propojených rezidenčních programů, ukázek a tréninkových setkání na všech uměleckých i praktických úrovních, na nichž se setkávají umělci a festivaly. Projekt chce podpořit umělce tak, aby byla jejich tvorba více profesionální, sebekritická, udržitelná, ekonomická a výdělečná, a to bez ztráty umělecké hodnoty. Toto učiní umělce v dlouhodobém horizontu méně závislé na dotacích.