Beyond The Border Storytelling Festival

Název projektu Roots and Roads odráží jeho podstatu: kořeny, jelikož příběhy tradiční slovesnosti reprezentují kulturní identitu a sounáležitost s tradičním kulturním dědictvím, a cesty, protože příběhy vždy cestovaly s vypravěči, a tak se staly prostředky propojení a sdílení znalostí, hodnot a tradic mezi různými kulturami. Tradiční příběhy v různých zemích EU mají často společné kořeny: předvádět je před současným publikem a zapojit komunitu do práce s nimi ukáže, že sounáležitost se společným evropským prostorem je realita zakořeněná hluboko v samém našem dědictví. Ideou tohoto projektu je, že pokud lidé cítí, že mají někde kořeny a jsou spokojeni s dědictvím své tradice, tak také získají lepší pochopení jiných kultur a k rozdílům budou přistupovat s otevřenou myslí. Projekt realizuje několik různých aktivit na národní/mezinárodní úrovni a na lokální úrovni. Zaměří se na publikum a účastníky z různých věkových skupin a s různým původem. Aktivity budou zahrnovat: vypravěčské festivaly, představení, přehlídky, umělecké rezidenční programy, interaktivní události, kde bude publikum povzbuzováno ke sdílení příběhů tradičního dědictví, a workshopy. V průběhu festivalů bude téma evropského dědictví jako celku, ve vztahu k ostatním kulturám, prozkoumáno skrze mimoevropské organizace vypravěčů a přítomnost umělců z jiných kultur, které jsou historicky spojené s Evropou a ovlivnily její kulturní dědictví, jako je kultura Blízkého východu a indoevropské kulturní dědictví. Dotkneme se také tématu uprchlíků a imigrace za využití prastarých příběhů jako metafory pro předání hodnot integrace a starých evropských hodnot posvátné pohostinnosti.