Děti z ohrožených skupin obyvatelstva obvykle netvoří typické publikum pro kreativní a kulturní odvětví a často trpí rizikem, že dojde k porušení jejich práv. Rights4kids je projekt, jehož cílem je přivést děti z ohrožených skupin blíže k divadlu, zvyšovat povědomí o Konvenci o právech dítěte, podporovat děti, aby reflektovaly svá práva a sdílely své zkušenosti a příběhy.

K dosažení těchto cílů jsou předpokládány následující činnosti:

  • workshopy, které zapojí děti do procesu diskuze o Konvenci o jejich právech a výběru představení, která budou předváděna v každé z účastnických zemí,
  • produkce divadelních představení pro děti, která budou šířena do každé ze čtyř účastnických zemí (Itálie, Řecko, Česko, Srbsko); každé bude pokrývat alespoň dva články Konvence a v každé zemi se odehraje alespoň šest představení,
  • organizace festivalu Rights for Children, kde budou uváděny všechny hry ze všech zúčastněných zemí,
  • vývoj e-learningového kurzu, který bude poskytovat podporu všem školitelům, kteří se věnují tématu práva dětí v různých zemích,
  • vývoj internetového portálu, který bude sdružovat všechny výstupy vytvořené v rámci projektu (představení, pokyny pro workshopy, scénáře atd.).

Projekt bude zaměřen zejména na děti uprchlíků a děti z minoritních sociálních skupin.