RESHAPE je platforma zprostředkovatelských uměleckých organizací, které podporují rozvoj uměleckého sektoru ve vlastních zemích nebo regionech. Cílem networku RESHAPE je představit alternativu k evropskému uměleckému ekosystému a přehodnotit jeho nástroje a modely spolupráce, které by měly být na stejné úrovni s uměleckými a sociálními inovacemi a principy spravedlivosti, solidarity, geografické rovnováhy a udržitelnosti.

RESHAPE si klade za cíl vyvinout a otestovat experimentální metodu založenou na přístupu „zdola nahoru“ pro vytvoření nových narativů a nástrojů, které odpovídají vývoji uměleckého sektoru a společnosti. Zlepšením vědomostí, způsobilostí a reaktivity zprostředkujících organizací ve vztahu k současným uměleckým experimentům chce RESHAPE ovlivnit veřejné politiky a včlenit do ní budoucí nástroje.