Každý den jsme obklopeni nejrůznějšími objekty. Mohou být užitečné nebo krásné, my je však často používáme ledabyle a bezmyšlenkovitě. Nástup moderního designu před přibližně sto lety zapříčinil, že se objekty začaly stávat prostředkem k vyjádření společenské imaginace, ke zhmotnění ducha doby a vize designéra – staly se šiřiteli kultury. Zaměření „objektového a figurativního divadla“, což je specifická forma loutkové divadla, umožňuje proměnit objekty ve vypravěče příběhů, neboť překonají svou materiální a utilitární dimenzi, aby získaly duši, život, svůj vlastní osud. Cílem projektu je oprostit obyčejné objekty od jejich praktické funkce a učinit z nich prostředky k předávání sdělení a uměleckého vyjádření, nástroje k utváření mezikulturního dialogu. Projekt propojí činnost loutkářů a designérů, neboť schopnosti designérů mohou přispět k oživení loutkového divadla, jež naopak designerům umožní (společně s objektovou animací) přehodnotit objekty a vdechnout jim život skrze konkrétní tvary. Spolupráce loutkářů a profesionálů v oblasti designu (designérů, badatelů a studentů) spojená s organizací kulturních, vzdělávacích a propagačních aktivit přispěje k inovaci loutkového divadla a zvýší jeho popularitu mezi dospělými, dětmi, rodinami a školami v rámci EU. Do projektu jsou zapojena tři loutková divadla (z Itálie, Česka a Slovinska) a vyšší odborná škola designu (ze Španělska). Projekt zprostředkuje nové poznatky profesionálům z oblasti loutkového divadla a designu a rovněž širšímu publiku. To si klade za cíl oslovit na základě práce s objekty, se kterými mají lidé běžnou zkušenost, ale jež zároveň mohou skýtat umělecký prožitek. Propagace událostí v rámci projektu bude spočívat v upevňování povědomí o historickém a kulturním dědictví „objektového a figurativního divadla“, které – ačkoliv bývá spojováno se světem dětí – může oslovit široké spektrum diváků.