Projekt POWER byl připraven k podpoře mezinárodní koprodukce divadelní hry se zdravotně postiženými herci a mobility představení a herců. POWER chce také zlepšit schopnosti a znalosti organizátorů uměleckých aktivit pro postižené. POWER zlepší účast mladých lidí a seniorů v divadelních aktivitách prostřednictvím práce s publikem ve školách a zvýší uvádění her, které pro ně budou speciálně upraveny. Hlavním cílem je také zviditelnění divadelních představení a školení, do kterých jsou aktivně zapojováni lidé s hendikepem. Tento směr divadla je často v tradičních divadlech přehlížen, a tím spíše neumožňuje takovým hercům hrát v zahraničních divadlech. V projektu POWER však bude na tento směr nahlíženo jako na plnohodnotné a silné umělecké vyjádření. Velmi důležitý je také sociální dopad, jelikož hendikepovaní budou bojovat proti předsudkům a stigmatům, které je obvykle nutí cítit se „méně schopnými“ než jsou „normální lidé“. Tímto způsobem se jim zvedne sebevědomí a budou se cítit více začleněni do společnosti, ve které žijí. Na druhé straně bude mít projekt dopad na celou společnost, bude totiž měnit obvyklý pohled na postižené. Zároveň budou organizovány workshopy pro zlepšení práce s postiženými. Výsledky projektu budou: zvýšení účasti publika na divadelních představeních, zlepšení sociální inkluze postižených skrze uměleckou spolupráci, zlepšení práce s postiženými pomocí implementace uměleckých aktivit, zlepšení mobility a spolupráce umělců s postižením na úrovni Evropské unie a zvýšené zapojení mladých lidí a seniorů.