PLATFORM shift+

Divadelní PLATFORM shift+ je mezinárodní umělecká síť, která odpovídá na nové výzvy divadelní produkce pro mladé diváky v digitálním věku. Dnešní mladí lidé jsou odkojeni digitálním prostředím a mezi reálným a virtuálním světem se pohybují přirozeně. Jim určené divadlo musí reagovat na tuto novou skutečnost, a to tak, aby si udrželo i rozšířilo své publikum do budoucna. PLATFORM shift+ čítá 11 partnerů z 9 zemí – deset divadel, která jsou uznávána jako špičky na poli tvorby pro mladé lidi ve svých zemích a univerzitu, která se zaměřuje monitoringem. Identifikovali jsme naléhavou potřebu, aby si divadla více osvojila digitální technologie a porozuměla tak svému cílovému publiku. Pomůže nám to věrně zobrazit realitu mladých lidí a přesvědčit je o tom, že divadlo je unikátním živým médiem moderní doby. Abychom tohoto dosáhli, plánujeme velkou investici do profesionalizace divadelních tvůrců na mezinárodní úrovni. PLATFORM shift+ připraví na 40 inovativních, živých divadelních představení založených na nových hrách/konceptech a vztahujících se k realitě digitálního věku. Divadelní tvůrci se spojí s mladými lidmi v uměleckém dialogu skrze více než 50 činností. Rozsáhlý program těchto provázaných aktivit podpoří mezinárodní výměnu umělců a jejich tvorby a poskytne školení v digitálních technologiích užívajíc jak praxi, tak mezinárodní kreativní fóra. V poslední fázi projektu se představí deset sítí Future Networks, které nabídnou své školící programy a nástroje pro udržitelný pokrok. PLATFORM shift+ věří, že divadlo pro mladé publikum se musí změnit, chce-li se stát součástí nového digitálního věku. K této proměně může dojít podporou partnerské spolupráce divadelních tvůrců s mladými lidmi a prozkoumáním kreativního potenciálu digitálních technologií jako takových. Divadlo se tak přiblíží dnešním mladým Evropanům a zajistí si své místo v Evropě zítřka.