Opera Vision

Opera Vision je název projektu, který se týká evropské opery v digitálním prostředí. Projekt nabídne v rámci evropské operní sezóny bohatý, rozmanitý a bezplatný internetový program připravený ve spolupráci se 30 operními domy z 19 zemí. Operní vize klade zvláštní důraz na získávání a kultivaci nového, mladého publika, oslavu evropského kulturního dědictví a rozvoj opery pro budoucnost.

Projekt vychází z úspěchů projektu The Opera Platform (TOP), který byl zahájen v r. 2014 a který byl spolufinancován z programu EU Kreativní Evropa. První fáze projektu Opera Europa se uskutečnila ve spolupráci s televizní stanicí ARTE a 15 divadly, které k projektu přispěly vlastními inscenacemi, vybranými z 12 evropských zemí. Projekt TOP si vybudoval dobrou pověst díky kvalitní dramaturgii a získal si početné mezinárodní publikum. Tato platforma bude ve stávající formě stažena z internetu v říjnu 2017 a projekt Operní vize usiluje o to, aby byl v živém vysílání dostupný od té doby až do konce roku 2020.

V letech 2018 až 2020 Operní vize nabídne platformu s bohatým obsahem, čerpající z rozmanitých partnerství; počet divadelních partnerů se zdvojnásobil na 30 (60 % partnerů je nových). Obsah bude rozmanitější (bude zahrnovat dlouhometrážní i krátkometrážní formáty), inkluzivnější (včetně různých typů muzikálů) a pravidelnější (v průměru dvě živá vysílání za měsíc).

Operní vize využije rychle se rozvíjejících technologických možností k oslovení většího počtu diváků a k propagaci evropských kulturních hodnot ve světě.

Operní vize: bude navazovat četná inkluzivní partnerství s evropskými operními divadly, bude nabízet dlouhometrážní i krátkometrážní rozmanitý a snadno přístupný program, se ve spolupráci s pedagogickými a vzdělávacími organizacemi zaměří na získávání mladého publika, oslaví Evropský rok kulturního dědictví 2018, bude rozvíjet dané médium pomocí inovativního využití nejmodernější technologie, rozšíří dopad platformy prostřednictvím mezioborové spolupráce ad.