On the Way to Europe

V roce 2015 město Blansko oslavilo 50. výročí partnerství s italským městem Scandianem. Při této příležitosti bylo uspořádáno setkání partnerských měst s názvem On the Way to Europe: 50 Years Together (Na cestě do Evropy: 50 let společně). Cílem projektu bylo připomenout česko-italskou historii a podpořit mezinárodní spolupráci, prohloubit znalosti občanů o partnerských městech – seznámit je s typickými regionálními produkty, kulturou, zvyky i tradicemi a navázat nové vazby mezi občany a organizacemi z partnerských měst. Součástí projektu byla historická konference s názvem Na cestě do Evropy: 50 let společně, farmářské trhy, výstava fotografií a z historie partnerství nebo výstava kreseb žáků ZŠ na téma Evropská unie očima dětí. Cílovými skupinami byli občané – představitelé měst, sportovci, umělci, pamětníci historie partnerství se Scandianem, regionální podnikatelé a výrobci, studenti a pedagogové.