Setkání česko-německé mládeže, Severočeského muzeum v Liberci, 2015

Hlavním cílem projektu je tematizovat fenomén nucené práce na území střední Evropy z hlediska míst, ve kterých k nucené práci během druhé světové války docházelo a jejichž význam v celkovém kontextu je dnes málo známý. Upozornit na význam, který v paměti místa i lidé mají vzhledem k tomu, že se nejedná o „naše“ oběti, ale většinou cizí státní příslušníky nebo příslušníky národnostních menšin. Projekt zahrnuje následující aktivity: odbornou mezinárodní konferenci Severočeského muzea v Liberci Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě, dále setkání mládeže z Česka a Německa v ČR – Severočeské muzeum v Liberci a exkurzi po místech paměti spojených s fenoménem nucené práce v regionu (Rychnov, Žitava – Zittau /Německo/ a Porajów /Polsko/, setkání mládeže z ČR a Německa – památník Flossenbürg a Dům dějin Holýšovska: dvoudenní seminář na téma nucené práce a místa paměti, setkání mládeže z ČR a Německa – památník Flossenbürg a Dům dějin.