Music and Memory

Názory muzikologů se shodují v tom, že balkánská hudba, formovaná setkáním orientálních a západních kultur, je jednou z nejbohatších, živých hudebních tradic v celé Evropě. Jsme dnes svědky konfrontace dvou znepokojivých procesů: po technologických a společensko-ekonomických změnách mizí tradice živé interpretace této hudby – hudebníci a komunity Balkánu již neví jak předávat a zachovávat své dědictví a jak vstoupit do projektů EU a výměnných programů. Tento projekt si klade za cíl akcentovat hudební bohatství balkánských zemí, nalézt jejich styčné plochy v hudbě a vytvořit most mezi hudebníky, novými médii a novým publikem. Zaměřuje se na nahrávání a online sdílení živých interpretací vybraných starých mistrů, jejichž dovednosti a melodie by jinak byly zapomenuty, a zároveň je protíná s talentovanými evropskými mladými hudebníky, kteří mají potenciál růst z jejich odkazu a udržovat tuto hudbu stále živou. Budou pracovat na společném projektu, který představí v rámci série koncertů.