MFDF Ji.hlava je největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Probíhá tradičně koncem října a pravidelně uvádí více než sto titulů ve světové, mezinárodní nebo evropské premiéře v několika soutěžních sekcích. Zároveň je pro něj důležitá práce s publikem, dramaturgie, a obecně celková inovativnost a snaha stále přicházet s něčím novým nebo rozvíjet už zavedené postupy.  Festival v Jihlavě je podporován programem EU Kreativní Evropa MEDIA pravidelně již od roku 2003.