MEDINEA, foto Marco Usala

Festival d’Aix-en-Provence, Mezinárodní kulturní centrum Hammamet a Ente Musicale di Nuoro a členové sítě MEDINEA spojily síly ve vedení projektu MEDINEA jako součásti Evropského roku kulturního dědictví 2018. Cílem projektu je uznání a propagace evropského středomořského hudebního dědictví skrze kolektivní a interkulturní hudební tvorbu. Tyto formy tvorby povedou k setkávání a dialogu mezi civilizacemi, které vznikly na stejném území, a umožní tomuto dědictví, aby bylo oceňováno a předáváno budoucím generacím, mladým umělcům a veřejnosti. Záměrem je sdílení bohatství evropského středomořského hudebního dědictví a jeho mnoha vlivů a ukázat jakým způsobem může být toto dědictví zdrojem inspirace pro současnou tvorbu. Ve Franci, Itálii a Tunisku nabízí projekt příležitost k výcviku mladých zpěváků a hudebníků (setkávání mezikulturní tvorby, Outreach Training). Projekt se zaměří na šíření vlastních výsledků a propagaci Evropského roku kulturního dědictví co nejvíce lidem, zejména skrze akce na Dnech evropského dědictví, zpráv od jednotlivých umělců a prostřednictvím živého streamování koncertů na Facebooku. Výsledky budou široce prezentovány na setkáních MEDINEA (prostoru pro sdílení, reflexi a výměnu osvědčených postupů) a v rámci profesních sítí souvisejících s projektem (evropské sítě, profesní setkání a hudební festivaly).