MAPS

Projekt si klade za cíl identifikovat, mapovat a archivovat veřejné prostory, architekturu a památky, které jsou součástí kulturního dědictví, ale doposud za ně nejsou považovány. S pomocí orální historie, kreativních digitálních nástrojů a aktivní účasti publika rozvíjí metodologii sloužící k předefinování úlohy veřejného prostoru a k novému chápání míst, která mají pro obyvatele coby jejich bezprostřední uživatele značnou symbolickou moc. Projekt hledá kreativní způsoby prezentace kulturního dědictví a buduje participační internetové platformy a mobilní aplikace založené na geografické poloze, které informují veřejnost o důležitosti kulturního dědictví a umožňují uživatelům spoluvytvářet jejich obsah. Základem platformy je archiv, který vychází z map a sestává z (umělecko-)historických a architektonických údajů a fotografií míst představující minulý i současný stav. Vybraná místa charakterizují videodokumenty, rozhovory s místními obyvateli, nahrávky z terénu a virtuální modely. MAPS využívá digitalizace kulturního dědictví a participační modely k demokratizaci ochrany kulturního dědictví a získávání diváků prostřednictvím jejich přímého zapojení do projektu. Projekt MAPS propaguje nadnárodní mobilitu, k čemuž mu pomáhají výzkumní pracovníci, kteří cestují na konkrétní místa, umělci, kteří absolvují rezidenční pobyty, při nichž vymýšlejí site-specific intervence, a kreativní technologové, kteří se zabývají proškolováním a vývojem nástrojů. Veškeré úspěchy jsou prezentovány na sympoziích a propagovány prostřednictvím široké sítě kanálů na internetu i mimo něj. Díky výzkumu, sběru dat, mapování a archivace zapomenutých, chátrajících i jinak přehlížených klenotů architektury, památek a veřejných prostor se nám daří významně přispět k udržitelnosti a obnově evropského dědictví. MAPS se pokouší o revitalizaci veřejných prostor a památek a o jejich využití k novým účelům, čímž obnovuje ztracené souvislosti a doplňuje mozaiku evropské paměti a identity o další dílky.