Let’s sing Oratorio Music! je multidisciplinární a inkluzivní projekt, jehož cílem je rozšířit publikum oratorní hudby o děti a dospívající v Evropě. Tohoto záměru projekt docílí prostřednictvím inovativních a poutavých metodologií založených na obecném jazyku hudby. Děti a dospívající v Evropě (ve věku od 7 do 14 let), jež se zapojí do projektu, zdokonalí své hudební dovednosti a stanou se tolerantnějšími vůči různým kulturám a náboženstvím. Univerzální charakter hudby jim umožní pochopit, že jsou součástí jednoho geografického a kulturního prostoru: Evropy.

Nejviditelnější součástí projektu bude aktivní zapojení účastníků do přestavení. Děti a studenti se projektu zúčastní nejen jako diváci, ale sami se stanou součástí sboru během všech koncertů. Do projektu se zapojí i skrze malování obrazů, z nichž nejlepší budou zachyceny na videu užitém v rámci scénografie. Studenti budou účinkovat na jevišti, podílet se na řádné jevištní scénografii a všichni budou mít příležitost zpívat. Lze předpokládat, že se každého představení zúčastní stovky dětí a studentů, čímž celková roční účast dosáhne deseti tisíc mladistvých a stejného počtu dospělých. V rámci speciálních workshopů bude učitelům poskytnuto nezbytné školení a didaktické nástroje, studenti pak obdrží knihu (či e-knihu) a CD, aby se mohli s potěšením samostatně vzdělávat. Záměrem projektu je propojit vzdělávání s rozvojem kreativních a společenských schopností studentů.

Plánované výstupy projektu:

 • 2 nové mezinárodní koprodukce, 40 živých vystoupení v průběhu 2 let pro zhruba 20 000 studentů a diváků
 • 2 uvedení festivalu SMIC
 • 2 publikace v 4 jazycích
 • 2 CD
 • workshopy pro učitele, studenty a mladé umělce

Předpokládané přínosy projektu:

 • silná strategie pro rozvoj publika
 • zlepšení hudebního vzdělání dětí a dospívajících
 • spolupráce s místními komunitami
 • možnost mezinárodního kariérního uplatnění pro mladé umělce
 • nová evropská profesní síť
 • vytvoření mezikulturního dialogu