Legends on Circular Ruins

Cílem projektu je podporovat mezikulturní a mezigenerační dialog pomocí propojení hmotného a nehmotného kulturního dědictví, scénických umění, životních příběhů, tradičních znalostí a dovedností se současnými problémy, skrze implementaci mezinárodních uměleckých rezidenčních programů v pěti historicko-archeologických oblastech a pořádání událostí pro sdílení know-how, oblastně specifických představení a komunitních událostí. Cílem je zvyšovat povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílení pocitu sounáležitosti se společným evropským prostorem s aktivní spoluprací mezi mezinárodními operátory v sektoru kulturního dědictví, v sektoru kulturních a kreativních průmyslů a místními komunitami z různých zemí. Projekt spojuje a posiluje umělecké a kulturní zkušenosti různých prostorů, buduje dialog v evropské, mezinárodní krajině. Jeho součástí je implementace v pěti významných historicko-archeologických oblastech: Segovia (Španělsko), Rudiae a Castro (Itálie), Nivica (Albánie), Constanta (Rumunsko). Tato místa, jejich dějiny a jejich komunity jsou jádrem aktivit v rámci mezinárodní spolupráce mezi archeology, operátory kulturního dědictví a umělci.