LeGreBi

Mytologie jsou důležitou součástí nehmotného kulturního dědictví Evropy. Skládají se z komplexního systému příběhů, které se předávají z generace na generaci a tvoří významný základ identity každé země. Mytologie skrývá hlubokou a bohatou minulost všech lidí, jejich tradice atp. a zároveň formuje jejich budoucnost. Tvoří vlastní společenské vědomí a je pojícím prvkem svých občanů. Je archou, která ukrývá tradice a zvyky od metafyzických pohanských elementů až po naše současné každodenní zvyky. Tento projekt představí zhruba šedesát představení, založených na společném scénáři, která budou obsahovat všechny tradice mytologií, zmíněné výše. Tento společný scénář bude převeden do představení v šesti různých zemích a bude předváděn místními herci a v místním jazyce.

Struktura LeGreBi je vybudována kolem ústřední události – divadelního představení o mytologiích jako nehmotném kulturním dědictví, společně s mnoha dalšími aktivitami. Program těchto aktivit se skládá z různých menších událostí, které osloví mnoho typů publika. Tyto události jsou podpůrné a budou se pořádat uvnitř divadel (výstavy kostýmů, tvorba výtvarného umění, workshopy atd.), ale jsou to i nástroje, které se mohou používat mimo divadlo, jako webové portály nebo publikace, zaměřené na mýty o stvoření a jejich společné elementy. V rámci projektu bude také
vytvořen e-learningový kurz pro vzdělávání odborníků.