Udržitelné zajištění potravin představuje kulturní, společenské a ekologické téma, jež je relevantní v rámci celé Evropské unie. Cílem projektu je zúročit vědění získané prostřednictvím participativního tvůrčího výzkumu a ve spolupráci s širokou sítí vědců, kulturních profesionálů a místních obyvatel vytvořit podmínky pro synergii na evropské úrovni. Význam projektu spočívá ve zdůraznění nezbytnosti společenské a ekologické transformace různých oblastí na základě participativních kulturních příspěvků, v podpoře dialogu mezi občany a jejich nasazení za obnovu kultury stolování a v nalézaní nových možností fungování a financování kultury na základě „řešení založených na kultuře“ (stejně jako mluvíme o „řešeních vycházejících z přírody“).

Umělci, vědci a občané společně s iniciativami z Francie, Španělska, Česka, Řecka a Itálie, jež se zabývají udržitelným zajištěním potravin, uskuteční tvůrčí výzkum inovativních oblastí. Výsledky tohoto výzkumu budou sdíleny prostřednictvím participativních uměleckých událostí, veřejných shromáždění, digitálních platforem, v rámci festivalu, publikace a během vzdělávacích a školicích seminářů. Výstupem projektu bude vytvoření udržitelné sítě a zapojení dalších evropských subjektů a iniciativ, jež budou tuto síť využívat k rozšiřování kultury udržitelnosti a reprezentaci uměleckých, vědeckých a politických příběhů spojených s transformací Země.