Journey to the Beginnings

Journey to the Beginnings je projektem spolupráce, který zahrnuje místa prehistorického kulturního dědictví a muzea, současné umění a nové technologie, za účelem znovuobjevení a podpory prehistorického kulturního dědictví prastarých civilizací, které žily okolo Dunaje. Hlavním cílem projektu je vytvořit novou infrastrukturu pro interpretaci zapojených míst, jejich muzeí a archeologických parků, za využití kulturního dědictví jako zdroje inspirace pro současné umění a nové technologie. Projekt také prozkoumá nové cesty k interpretaci kulturního dědictví pro vyšší ocenění prehistorické kultury veřejností, a to ve všech jejích formách a různorodosti. V rámci projektu posilujeme mezisektorovou spolupráci mezi archeology, odborníky na muzejnictví, současnými umělci a IT experty, která povede k živým vystoupením a komplexní aplikaci virtuální a rozšířené reality. Živá vystoupení budou oslavou prehistorického kulturního dědictví ve formě festivalů na všech partnerských místech a aplikace nabídne udržitelnou infrastrukturu pro interpretaci, která rozšíří uživatelský zážitek. The Journey to the Beginnings příjímá výzvu ke stržení zdí mezi moderní a starou civilizací a jejich propojení s účastí umění a vědy. Takovýto postup přiblíží publiku archeologii, současné umění a moderní technologie.