INEPUP je projekt, jenž si klade za cíl renesanci loutkového divadla. Tato oblast byla vždy pokládána za popelku múzických umění kvůli konzervativnímu přístupu, chybějící digitalizaci a absenci kvalitně zpracované strategie pro práci s publikem, která by se zaměřovala na nové publikum, “odpůrce” a “odmítače”. Za pomoci dalšího kulturního a kreativního sektoru, oblasti videoher, chce INEUPUP odstranit tyto slabé stránky a přispět k růstu scénických umění. Jedná se o partnerství pěti veřejných a soukromých institucí: Théâtre de la Massue (FR, koordinátor projektu), ECCOM – European Centre for Cultural Organisation and Management (IT), Janáčkova akademie múzických umění (CZ), videoherní studio Castleprod (FR) a Vidinské národní loutkové divadlo (BG). Jedná se tak o doplňující se partnerství dvou divadel, jedné kulturní společnosti zaměřené na práci s publikem, jedné vysoké školy, na níž se vyučuje loutkové divadlo, a jednoho zástupce kulturních a kreativních odvětví – videoher. Projekt vytvoří Mezinárodní digitální katalog loutek s naskenovanými modely, které bude možné tisknout na 3D tiskárnách, a zároveň bude poskytovat informace o jejich konstrukci a uměleckých technikách pro jejich využití. Tento katalog bude dynamickou digitální platformou pro výměnu znalostí. Studenti a loutkáři budou vzděláváni ve využívání tohoto katalogu. Vybraní studenti budou také zapojeni do loutkových představení s těmito loutkami. Bude vytvořena online herní aplikace pro interakci s divadelním představením, díky které se bude online i živé publikum moci podílet na spoluvytváření probíhajícího představení. Tato interakce s živým i online publikem, vytvořená pomocí průniku loutkářství a videoher, bude analyzována týmem sociologů, kteří vypracují studii o jejím dopadu na představení.