IN SITU

IN SITU Act představuje projekt, který má sloužit ke strukturaci umělecké tvorby ve veřejném prostoru napříč Evropou. Umění ve veřejném prostoru je rozvíjející se disciplínou, ve které se mísí performance, vizuální i digitální umění, tvůrci i místní obyvatelé, umělci a publikum. Jde o uměleckou platformu založenou na principu sdílení, kde je zapojení součástí kreativního aktu, jde o kontextuální uměleckou formu určenou pro široké obecenstvo. Jako evropská platforma navíc získává čím dál větší pozornost i na jiných kontinentech.