IMAGIT

Užívání globálně přítomného internetu otevřelo zcela novou sféru komunikace v kultuře, každodenním životě a vědě. Výzvou a cílem projektu je nalézt nové způsoby zkoumání těchto sfér, a to kombinací běžných komunikačních kódů s novým vizuálním a smyslovým přístupem. IMAGIT usiluje o zavedení inovativní a interaktivní online platformy, která by přinesla univerzální kreativní výrazy napříč všemi spektry. Projekt má dát dohromady profesionály a zkušené zástupce z oblastí umění, designu, komunikace, mediální teorie a digitálních médií, aby zformovali mobilní, kreativní výzkumný projekt, jenž má nabídnout specifický, dosud neexistující komunikační nástroj vyjádřený uměleckými a symbolickými prostředky. Doprovodný program bude obsahovat veřejné vzdělávací aktivity – online i offline – a má poskytnout udržitelný nástroj pro podporu šíření povědomí o stávajících dynamických kulturních hodnotách.