Europaplatz (Chur), Yves Mettler

Projekt navrhuje interdisciplinární cestu do sítě emblematických evropských domů interagující s hledáním nové inspirace od mladých umělců, studentů a občanů po celé Evropě. V kontextu Evropského roku kulturního dědictví 2018 vrhá světlo na méně známé kapitoly historie kulturního dědictví v Evropě a pokouší se navrhovat nové, inovativní přístupy k přijetí a podpoře jejich kreativního potenciálu. „Emblematický“ znamená navržený pro zajímavé osoby společné evropské kultury 20. století. Projekt ukáže, že domy navržené nebo obývané v minulosti nejkreativnějšími mozky Evropy jsou zdrojem kreativity a inspirace pro umělce, mladé generace a občany. Také bude ilustrovat, jak mohou tyto domy najít nový smysl či nové publikum. V období dvou let dostanou umělci, studenti, odborníci a široká veřejnost platformu k reflexi této specifické minulosti a k přemýšlení nad budoucností těchto evropských domů. V průběhu projektu budou vedeni kulturními institucemi, pracovníky univerzit a odborníky. Veřejné konzultace pomohou identifikovat ty nejemblematičtější domy a navrhnout ty nejvíce utopické scénáře. Osm in-situ provedených uměleckých rezidencí umožní umělcům blízkou spolupráci se studenty na evropských hodnotách každého domu a implementaci řešení pro veřejný prostor. Místní výstavy, veřejné zdi (i digitální), publikace, plakáty a různé výcvikové události a nástroje komunikace pomohou maximalizovat viditelnost projektu, předat výsledky odborníkům v Evropě i mimo ni, a tím nakonec zvýšit obecné povědomí veřejnosti. Celý projekt je podpořen silným společenstvím organizací s hlubokou zkušeností v oblastech umění, kulturního dědictví, vzdělávání a památkové péče.