Heritage Hubs celebrating European Heritage Days, Finland

Projekt posiluje mezikulturní výměnu a interakci pomocí podpory mladých lidí v objevování a sdílení jejich vlastního kulturního dědictví a v poznání a vyzkoušení kulturního dědictví ostatních. Tento přístup poskytuje příležitosti k poznání a pochopení, že mnohé tradice pochází ze stejného evropského základu a sdílí historické podobnosti, což prohloubí pochopení významu kulturního dědictví pro spokojenost jedince, skupiny či komunity a zvýší respekt pro kulturní dědictví ostatních a pocit náležitosti ke společnému prostoru. Heritage Hubs vytváří praktické hodiny objevování, sdílení a využívání kulturního dědictví nás i ostatních pro děti a mladé, ve věku zhruba 11 až 15 let v různých evropských zemích. V průběhu praktických hodin budou mít možnost prozkoumat a sdílet části svého vlastního kulturního dědictví a vyzkoušet kulturní dědictví ostatních, jak pomocí videí a jiného digitálního materiálu, tak z očí do očí prostřednictvím návštěv cizích zemí. Aktivity projektu budou mít také dopad na profesionály pracující s mladými lidmi, školy a pracovníky v sektoru kulturního dědictví v zapojených zemích a po celé Evropě díky šíření
výsledků projektu.