Heritage Contact Zone

Heritage Contact Zone (HCZ) byla založena k oslavě Evropského roku kulturního dědictví. V roce 2018 provedla sérii viditelných, občany vedených aktivit, které se vypořádávají s napadeným kulturním dědictvím. Dohromady bylo vytvořeno pět uměleckých workshopů v pěti zemích, což vedlo k vytvoření pěti lokálních výstav „nového“ evropského dědictví, založeného na cílech a příbězích občanů, kteří podávají svědectví o marginalizovaném nebo potlačovaném kulturním dědictví. Například odkaz Říma v Timisoaře, alžírské dědictví Marseille spojené s migrací, otroctví v Nizozemsku, mezináboženské dědictví v Řecku nebo pozůstatky holokaustu na veřejných místech Budapešti. Těchto pět lokálních výstav bylo doprovázeno mezinárodní on-line výstavou. V návaznosti na aktivity roku 2018 HCZ posbírá další příklady zapojování do tvorby kulturního dědictví za účelem vytvoření toolkitu ve formě modulárního systému pro malé a střední organizace působící v oblasti kulturního dědictví. Následně pět partnerů systém otestovalo a zapojilo do svých základních aktivit.