Lam Gods (r. Milo Rau), foto: Michiel Devijver

V září 2018 představil v městském divadle NTGent Milo Rau dílo Ghent Altarpiece – Het Lam Gods. Mistrovská díla Huberta a Jana van Eyckových byla oživena na pódiu, spolu s předváděním spirituálních, mytologických a historických příběhů, vetkaných do obrazu z 15. století. Za použití vyjádření van Eyckových, zobrazování reálných lidí jako biblických postav, byl položen základ, na kterém byla předváděna nehmotná kultura a vytvořen nový, současný způsob podání.

Za využití víceoborového přístupu povede obraz k nové, současné umělecké formě divadla. Uměleckým cílem projektu je vytvořit obecné povědomí o Gentském oltáři, ikoně západoevropského hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Zásadní součást v realizaci této produkce tvoří publikum. Občané budou přizváni, aby vyprávěli své osobní příběhy, které se týkají obrazu. Tento styl práce s publikem bude nadále rozšířen prostřednictvím úzké spolupráce s partnery v Amsterdamu a Stuttgartu. Cílem partnerství je zlepšit mezinárodní mobilitu a posílit pocit sdílení evropského prostoru a kultury, podpořené komunikací a strategií pro šíření informací.