Future Epics

Future Epics vytváří příležitost pro vývoj nových perspektiv v přístupu a učení o kulturním dědictví. K tomu dekonstruuje příběhy konkrétních historických období a kombinuje je se současnými scénickými uměními. Navíc přiláká a bude vzdělávat publikum za využití online nástrojů komunikace se širším a mladším publikem. Projekt poskytne mladším umělcům prostor, ve kterém se budou moci vyjádřit a experimentovat s různými formami umění, s cílem vytvořit nové způsoby zapojení publika. Výsledkem budou tři divadelní hry, které budou mít premiéru na Dubrovnik Summer Festival 2020. Hlavním tématem těchto představení budou problémy, které byly zanedbávány, zapomenuty nebo ignorovány po celou historii. Webová platforma Future Epics bude virtuálním prostorem, který poskytne návštěvníkům možnost informovat se a zapojit se do témat týkajících se kulturního dědictví po celé Evropě. Vedle toho bude širší veřejnost zapojena do procesu poskytování nových informací a myšlenek týkajících se historie a kulturního dědictví, jelikož platforma bude interaktivní. Obsah platformy bude sestávat z výsledků výzkumu, blogových příspěvků, online diskuzí, hlasování a streamování aktivit spojených s tématem kulturního dědictví. Projekt má skvělý potenciál pro další vývoj. Future Epics slouží jako síť, která poskytne nový, čerstvý evropský přístup ke konceptu kulturního dědictví a obecně kolektivního dobra pro další generace.