Food is Culture

Nehmotné kulturní dědictví jídla v Evropě je obrovským, avšak podceňovaným, zdrojem. Gastronomie je pokladem celé historie evropského území, přičemž se v ní zrcadlí různé kultury. Je široce využívána k propagaci turismu, ale jen zřídka je užívána jako zdroj, který může posílit pocit sounáležitosti se společným evropským prostorem a sociální integraci.

V posledních 60 letech – tisíce druhů, odrůd a plemen lidmi vybraných, ale i vytvořených, jako chléb, sýry nebo sladkosti – zmizelo. Z tohoto důvodu, v průběhu Evropského roku kulturního dědictví 2018, hledá tento partnerský projekt způsoby, jak Evropanům přiblížit, že tento typ dědictví také nabízí způsob, jak vyjádřit jejich sounáležitost s Evropou, jak artikulovat kulturní důležitost gastronomie skrze inovace a interakci kulturního a kreativního sektoru a jak ochránit a zhodnotit dědictví evropského jídla.

Partnerství vytvoří multimediální umělecké dílo věnované gastronomickému dědictví založené na obsahu archivu Slow Food’s Ark of Taste, který bude prezentován v kulturních prostorech – jako jsou muzea a festivaly – v různých zemích. Současně projekt odstartuje aktivitu k zapojení různého publika do ochrany evropského gastronomického dědictví – dvě celoevropské soutěže. Multimediální dílo bude přivezeno do Bruselu, aby se zvýšilo povědomí evropských zákonodárců o důležitosti a hodnotě gastronomického dědictví a požádá je, aby zahrnuli ochranu gastronomického kulturního dědictví do politické agendy EU.