Excavating Contemporary Archaeology

Excavating Contemporary Archaeology je dlouhodobý vzdělávací projekt (2018–2020), který se soustřeďuje na využití archeologie současnými umělci v jejich práci, myšlení, produkci a sdílení zkušeností a znalostí. Posiluje mezinárodní mobilitu umělců prostřednictvím jejich pobytů ve čtyřech partnerských městech, v nichž budou pracovat a nechají se inspirovat místním kulturním dědictvím. Výsledky jejich práce budou prezentovány ve třech partnerských muzeích a na třech výstavních plochách (MUCEM, POINT a Kunsthal Aarhus) a budou se specificky zaměřovat na mladé ve věku 11–15 let pomocí šesti krátkých knih reprezentujících rozdílné vize umělců. Tyto knihy budou obsahovat výukový materiál vyvinutý pomocí školního programu, v jehož rámci partneři pořádající výstavy spolupracují s místními učiteli. Materiál bude reflektovat požadavky učitelů v oblasti výuky současného umění a kulturního dědictví a dá jim hlas rozhodovat během samotného procesu. Tato spolupráce posílí schopnost institucí spolupracovat. Projekt umožní práci s publikem mimo přímo zapojené umělce a kulturní pracovníky a zvýší povědomí o různorodosti a bohatství evropského kulturního dědictví a ukáže, jak se toto dědictví dá využít jako zdroj inspirace pro současné myšlení. Dále posílí pocit evropské sounáležitosti ve všech segmentech publika a specificky se zaměří na povzbuzení mladých ve věku 11–15 let, aby se viděli a vnímali jako součást širšího evropského dědictví.